Ivoorboleet

Suillus placidus

De Ivoorboleet Suillus placidus is een mycorrhizavormende soort bij de Weymouthden Pinus strobus, een ingevoerde den uit Noord-Amerika.

Hij komt voor in naaldbossen op zandige, voedselarme bodems.

De soort is gevoelig voor vermesting en het verdwijnen van de Weymouthden.