Ivoorzwam

Hygrophorus eburneus

De Ivoorzwam Hygrophorus eburneus is een plaatjeszwam met een halfkogelvormige tot afgevlakte witte hoed met een diameter tot 9 cm. De witte slijmige steel meet tot 12 cm. Deze zwam komt voor bij loofbomen (Beuk, Zomereik) in oude lanen en droge bossen op kalkrijke, kleiige en zandige bodems met een dunne strooisellaag. Het is een mycorrhizavormende zwam.

De soort is gevoelig voor verzuring en vermesting.