Izabelkleurig Breeksteeltje

Conocybe albipes

Het Izabelkleurig Breeksteeltje Conocybe albipes heeft een kegel- tot smal klokvormig wit hoedje met een diameter tot 2 cm. De witte steel wordt tot 10 cm lang. Bij veroudering worden de bleke plaatjes roestig tot geelbruin.   

Het is een vrij algemeen voorkomende plaatjeszwam op humeuze grond in parken, tuinen en gazons.