Kaal Breukkruid

Herniaria glabra

Het Kaal Breukkruid Herniaria glabra komt voor op open, ’s zomers droge, matige voedselrijke zand- en grindgronden aan rivieroevers en duintjes, tegenwoordig ook veel op spoorwegterreinen en andere stenige plaatsen.

De plant wordt in de stad vaak gevonden op kerkhoven, zeer schrale, zandige plekken, op muren, in bermen en tussen straatstenen.