Kaal Doflijfje

Melanogaster nuda

Het Kaal Doflijfje Melanogaster nuda is een vrij kleine zweefvlieg met een lengte van 5 à 6 mm. Het mannetje heeft een kort behaard achterlijfsuiteinde. Het vrouwtje heeft een vrijwel kale borststukrug. Deze vlieg heeft vaak een donkere vlek midden op de vleugels.

Deze zweefvlieg komt van half april tot begin juli voor in open, natte gebieden zoals moerassen, oevervegetaties en vochtige weilanden. De soort mijdt sterk bemeste weilanden en vervuilde wateren en is vaak te vinden op bloemen, vaak Boterbloem-soorten Ranunculus species.

De larven leven tussen plantenwortels langs oevers.