Kalkdoorntje

Tetrix tenuicornis

Het Kalkdoorntje Tetrix tenuicornis  is een doornsprinkhaan die houdt van schrale, droge vegetaties in kalkgraslanden, zandgroeven, open bosplekken en stenige plaatsen. Men gaat er van uit dat de soort gebonden is aan kalkbodems.

De soort is vooral te vinden in het oostelijk deel van Vlaanderen.