Kalkknikspriet

Microdon devius

De Kalkknikspriet Microdon devius is een zweefvlieg met een lengte van 9 tot 12 mm. Deze zweefvlieg heeft een zwart schildje met een uitgeholde achterrand tussen de tandjes. Op de achterste helft van de borststukrug zijn er twee plekjes zwarte haartjes.

Het is een zeldzame soort die van half mei tot half juli voorkomt op droge kalkgraslanden en warme heideterreinen en in overgangen van lage naar hoge vegetatie, die zijn ontstaan door plaggen en een gefaseerd maaibeheer.

De paring gebeurt in de nabijheid van de nesten van de Gele Weidemier Lasius flavus. De larven groeien op in de nesten van deze mier.