Kanalisatie
Kanalisatie omvat de werkzaamheden aan waterlopen ter verbetering van de scheepvaart, de waterhoogte en/of de waterafvoer.

Bij het kanaliseren van rivieren worden bochten rechtgetrokken of afgesneden, sluizen gebouwd en oevers beschoeid. Beken worden uitgediept en eveneens rechtgetrokken. Hierdoor veranderen de oorspronkelijke stroomsnelheden, de waterhoogten en oevervegetaties met als gevolg dat de fauna ook zal veranderen en/of verdwijnen.

e (betonnen) beschoeiing van de kanalen en de gekanaliseerde beken is voor veel dieren die het water oversteken een onoverkomelijke hindernis wanneer ze het water willen verlaten.  

Kanalisatie betekent dus een ecologische ramp voor de rivier die eraan wordt onderworpen.