Kaneelglasvleugelwants

Corizus hyoscyami

De Kaneelglasvleugelwants Corizus hyoscyami heeft een opvallende rood-zwarte tekening en een sterke beharing. In de membranen van de voorvleugels zijn talrijke aderen te zien. Deze wants meet 8,5 tot 10,5 mm. De soort kan worden verward met de Vuurwants Pyrrhocoris apterus, maar deze heeft een geheel zwarte kop.  

Deze wants wordt tot 12 mm lang en komt voor in allerlei open en halfopen grazige vegetaties. Deze wants wordt gevonden in natuurgebieden, maar ook in ruige graslanden.

De wants voedt zich op allerlei soorten planten, zoals de Koningskaars Verbascum thapsus. Deze soort overwintert als volwassen dier en legt eieren in het voorjaar.

De wants wordt voornamelijk gevonden van april tot oktober met een duidelijke piek in augustus van de nieuwe generatie. Onder gunstige omstandigheden kan zich mogelijk een tweede generatie ontwikkelen.