Kauwende Metselbij

Osmia leaiana

De Kauwende Metselbij Osmia leaiana is een vrij zeldzame soort die van half april tot eind augustus vliegt op composieten, vooral op Speerdistel Cirsium vulgare, Knoopkruid Centaurea jacea, Echt Bitterkruid Picris hieracioides, Gewoon Biggenkruid Hypochaeris radicata, Klein Streepzaad Crepis capillaris, en Havikskruid-soorten Hieracium species, in structuurrijke, warme bosranden, oude boomgaarden, opengekapte bossen, ruigten in stedelijke gebieden en tuinen.

Zoom- en ruigtesoorten zijn voor deze bij belangrijk.

Deze bij meet 8 tot 10 mm.

Het vrouwtje heeft een zeer grote, vierkante kop. Het borststuk is spaarzaam bruin behaard. Het achterlijf heeft een onopvallende beharing op de zwarte tergieten. De buikschuier is helder oranje. De vleugels zijn verdonkerd.

Het mannetje heeft een sterke groengouden metaalglans, is roodbruin behaard en heeft een dun behaard achterlijf met ijle haarbandjes.

Deze bij nestelt in bestaande holtes zoals in dood hout, holle stengels en gaten in muren. Ook nesthulp wordt aanvaard (holtes van ongeveer 5 mm en rietstengels). De tussenwandjes en de eindafsluiting worden gemaakt van fijngekauwd bladmateriaal.  

De bij overwintert als een volgroeide larve in een cocon.

Het is een gastheerbij voor de Zwarte Tubebij Stelis phaeoptera en de Geelgerande Tubebij Stelis punctulatissima.

Ook de Bonte Knotswesp Sapyga quinquepunctata, de fruitvlieg Cacoxenus indagator en de bronswesp Melittobia acasta treden op als broedparasieten.