KensoortEen kensoort is een soort die als typisch wordt beschouwd voor een leefgemeenschap en meestal wordt gebruikt in de vegetatiekunde.  Het is een soort die in één vegetatietype duidelijk meer voorkomt dan in andere gemeenschappen en op die plaats haar optimale omstandigheden heeft om te groeien en zich voort te planten.

De Blauwe Zeedistel Eryngium maritimum is bijvoorbeeld een kensoort voor de zogenaamde “helmgemeenschap”.