Klein Blaasjeskruid

Utricularia minor

Het milieu waarin het Klein Blaasjeskruid Utricularia minor voorkomt is eerder zuur en vrij uitgesproken voedselarm, vaak ook erg arm aan mineralen en rijk aan humusstoffen.

Deze soort heeft trilhaartjes waarmee water in beweging wordt gebracht. Kleine diertjes worden in de blaasjes op de bladeren gezogen en verteerd. Op die manier krijgt ze voedingsstoffen binnen in fosfaat- en carbonaatarme wateren.

Deze plant komt in Vlaanderen vrij zeldzaam voor in ondiepe, beschutte watertjes zoals turfgaten in hoogveen, trilveenmoerassen of vennen met beginnende hoogveenvorming.