Klein Geaderd Witje

Pieris napi

Het Klein Geaderd Witje Pieris napi behoort tot de witjes.

Deze vlinder heeft een vleugelspanning tot 45 mm en vliegt van april tot september. Het mannetje heeft witte voorvleugels met een zwarte of grijze vleugelpunt. Bij het vrouwtje hebben de voorvleugels nog bijkomend 2 zwarte of grijze stippen. De onderkant van de achtervleugels is gelig en grijsachtig bestoven. De vleugels zijn voorzien van groenige aderen. De vlinder in rust lijkt wel wat op een vrouwtje Oranjetipje Anthocharis cardamine.

Deze vlinder komt zowat in alle biotopen met goede nectarplanten voor. We vinden deze soort onder meer in bosranden, bloemrijke graslanden, parken en tuinen. De soort komt meestal voor in iets vochtiger en natuurlijker terreinen dan het Klein Koolwitje Pieris rapae.

De vlinder kan worden gezien op Struikhei Calluna vulgaris, Buddleja Buddleja davidii, Wilde Marjolein Origanum vulgare, Grote Kattenstaart Lythrum salicaria en Knoopkruid Centaurea jacea.

Deze vlinder kent 2 tot 3 generaties per jaar. Een eerste van april tot juni; een tweede en derde generatie situeren zich tussen juni tot september en overlappen elkaar. Het is een mobiele soort.

De eitjes worden afzonderlijk gelegd op de onderkant van de bladeren van de waardplanten.
De rupsen zijn groen met gele stippen.

De waardplanten van de rupsen zijn vooral Look-zonder-Look Alliaria petiolata, Wilde Judaspenning Lunaria rediviva, Knopherik Raphanus raphanistrum, Herik Sinapis arvensis, Bittere Veldkers Cardamine amara, Pinksterbloem Cardamine pratensis en Oost-Indische Kers Tropaeolum majus. Dit zijn stuk voor stuk kruisbloemigen.

De rupsen leven solitair. De voornaamste predatoren zijn loopkevers, hooiwagens en vogels.   
De pop hangt laag en verborgen in een dichte vegetatie en meestal niet aan de waardplant zelf. Veel poppen sterven af door virusinfecties. Een deel van de poppen komen uit, terwijl een ander deel overwintert.   
De rupsen worden vaak geparasiteerd door de sluipwesp Apanteles glomeratus.