Klein Glidkruid

Scutellaria minor
Het Klein Glidkruid Scutellaria minor groeit op min of meer natte, humusrijke, zure zand- en leemgrond. We vinden deze plant, die 10 tot 30 cm hoog wordt,  in bossen aan halfbeschaduwde greppelranden, in halfdroge sloten en poelen op zandgrond en ook wel langs bospaden. De rozeachtige lipbloemen, die bloeien van juni tot oktober, staan meestal gepaard. De bladeren zijn langwerpig. De bovenste bladeren hebben een gave rand.

De plant bezit een wortelstok.

Op deze plant vinden we vaak het Glidkruidhaantje Phyllobrotica quadrimaculata.