Klein Kaasjeskruid

Malva neglecta
Het Klein Kaasjeskruid Malva neglecta groeit op een stikstofhoudende bodem in onkruidgemeenschappen en op muren, spoorwegterreinen en vuilnishopen. Het komt zeer algemeen voor op zandgrond, vooral langs wegen en paden. Door de stikstofbehoefte vinden we dit plantje ook vaak in de buurt van boerderijen (ammoniak) of op plaatsen met hondenuitwerpselen. De plant wordt 10 tot 40 cm hoog.

Van juni tot oktober bloeien de witte of roze-achtige bloemen in bundels of kransen. De bladeren zijn rondachtig, niervormig en handvormig gelobd. De vruchten zijn splitvruchten met een schijfvormige ring van deelvruchtjes.