Klein Streepzaad

Crepis capillaris
Het Klein Streepzaad Crepis capillaris komt voor op droge weilanden, grazige wegbermen en dijken, ook tussen straatstenen. De plant wordt tot 40 cm hoog en bloeit van juni tot november met goudgele lintbloemen die in hoofdjes van één cm staan.

De bladeren zijn langwerpig of veervormig ingesneden met pijlvormige lobben (paardenbloemachtige bladeren). De soort bezit een penwortel.

De plant is een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor vlinders, solitaire bijen en hommels. Honingbijen Apis mellifera bezoeken de plant vooral voor het stuifmeel.

Klein Streepzaad trekt vooral zandbijen, groefbijen, pluimvoetbijen, roetbijen, tronkenbijen en wolbijen aan. Bijen die gespecialiseerd zijn op gele composieten bezoeken graag deze plant.