Klein Warkruid

Cuscuta epithymum
Het Klein Warkruid Cuscuta epithymum is een stengelparasiet. Deze zeldzame plant is afhankelijk van de voedingsstoffen die ze betrekt uit andere planten. Ze bevat namelijk geen bladgroenkorrels. Ze parasiteert vooral op (jonge) Struikhei Calluna vulgaris, Gewone Dophei Erica tetralix, Brem Cytisus scoparius, Tijm-soorten Thymus species, Tormentil Potentilla erecta, Walstro-soorten Galium species, Klaver-soorten Trifolium species, Bosbes-soorten Vaccinium species en Pijpestrootje Molinia caerulea.

De plant bloeit van juni tot september met witte of roze klokvormige bloemen die in bundels of kransen staan. De plant heeft geen bladeren. Een aantal zuigworteltjes (haustoria) boren zich in bijvoorbeeld Struikhei, waarna de andere wortelachtige orgaantjes van de plant afsterven.

De plant is herkenbaar aan de dunne, wijnrode of roze-achtige stengels. De fijne stengels winden zich rond de stengels en de bladeren van de gastplant, waarna de worteltjes het vaatweefsel binnendringen.

De vruchten zijn doosvruchten.     

Deze plant komt meestal voor op zeer lichte, zonnige en droge grond, meestal op droge heiden op een zeer voedselarme grond.

De bloemen produceren tijdens warme dagen een zoete geur en zijn rijk aan nectar, wat een groot aantal insecten lokt.
Elk jaar in de lente kiemt slechts een deel van de zaden van deze plant. Een ander deel blijft in de zogenaamde slaaptoestand. De plant vormt een langlevende zaadbank (ongeveer 2,5 jaar). Er kunnen dus ongunstige periodes worden overbrugd om pas na een paar jaar een nieuw geschikt gebied te koloniseren. Het aantal kiemkrachtige zaden valt na deze tijd terug zodat er toch voldoende zaden aanwezig moeten zijn om te kunnen kiemen. Zoniet verdwijnt de plant lokaal.    

De zuigworteltjes zijn in staat in de gastheerplant te overwinteren en in de volgende lente een nieuw plantje te vormen (de plant kent dus een soort vegetatieve voortplanting). Bij veroudering echter van de gastheerplant verdwijnen de overwinteringsmogelijkheden echter geleidelijk aan.