Kleine Bevernel

Pimpinella saxifraga
De Kleine Bevernel Pimpinella saxifraga groeit op een kalkhoudende bodem langs grote rivieren, in duinen, op grazige zandgronden, schrale droge graslanden, in wegbermen en op heideterreinen. Deze niet zo algemene plant bloeit van juli tot september met witte bloemen die in meervoudige schermen staan. De bladeren zijn veervormig samengesteld. De plant heeft een penwortel. De vruchten zijn splitvruchten.

Het is een opgerichte sierlijke plant en een indicatorsoort voor schrale grond.

Het is één van de waardplanten van de Koninginnepage Papilio machaon (vlinder).