Kleine Biesvaren

Isoetes echinospora
De Kleine Biesvaren Isoetes echinospora is geen echte varen, maar vormt wel sporen.

Deze varen komt zeer zeldzaam voor in voedselarm en ondiep zoet water zoals in heideplassen en de periodiek droogvallende oevers ervan.