Kleine Bleekvlekwespbij

Nomada baccata
De Kleine Bleekvlekwespbij Nomada baccata is een bij die parasitair leeft bij de Zilveren Zandbij Andrena argentata. Deze vrij zeldzame bij vliegt van begin april tot half september.

Het vrouwtje heeft rode antennes en rode lengtestrepen op het borststuk. Het achterlijf is rood met geelwitte zijvlekken.

Het mannetje is zwart op de bovenkant van de kop en het borststuk. De antennes zijn donker. 
De wespbij dringt het nest van de zandbij binnen en legt er een ei in.

De zandbij wordt een tijdje vanop een afstand door de wespbij gevolgd. De wespbij verdwijnt dan kort om later terug te keren naar het nest van de zandbij. De ingang van het nest van de beoogde zandbij wordt gemakkelijker gevonden als dit zich situeert in de buurt van begroeiing dan wanneer het nest van de zandbij zich in een open zandvlakte bevindt. De koekoeksbij kan in dat geval beter de nestingang terugvinden door zich met behulp van de aanwezige vegetatie te oriënteren. Vervolgens schakelt ze over van het zicht naar de geur om de juiste positie van het nest te bepalen.