Kleine Brandnetel

Urtica urens




De Kleine Brandnetel Urtica urens is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, maar bij ons volledig ingeburgerd. Deze soort wordt zelden hoger dan 50 cm en komt vooral voor op voedselrijke grond, op mesthopen, op braakliggend bouwland en in akkerranden en dit meestal op zonnige plaatsen.

De plant bloeit van mei tot de eerste vorst met groene bloemen die in aren staan. De bladeren zijn eivormig en zijn dieper gezaagd dan deze van de Grote Brandnetel Urtica dioica. De brandhaartjes veroorzaken een nog sterkere jeuk dan de Grote Brandnetel.

De mannelijke en vrouwelijke bloemen staan dicht bijeen. Deze plant draagt zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen, in tegenstelling tot de Grote Brandnetel, die tweehuizig is.  

De Kleine Brandnetel is éénjarig en vermeerdert zich alleen via zaad.