Kleine Gevlekte Langlijf

Sphaerophoria fatarum
De Kleine Gevlekte Langlijf Sphaerophoria fatarum is een vrij kleine langlijf-zweefvlieg met kleine gele vlekken op het achterlijf. Deze vlieg meet 6 tot 8 mm.

Deze zweefvlieg vliegt in 2 generaties van half april tot juni en van half juli tot half september in natte heidevelden, schrale vochtige graslanden en hoogveen, vaak in een omgeving met struiken of kleine boomgroepen.  

De eerste generatie foerageert op grassen en Wilg-soorten Salix species; de tweede generatie op Gewone Dophei Erica tetralix en Struikhei Calluna vulgaris.