Kleine Kaardenbol

Dipsacus pilosus
De Kleine Kaardenbol Dipsacus pilosus groeit op een humusrijke, matig vochtige en voedselrijke kalkgrond. Deze plant groeit in zomen en kapvlakten of andere lichtrijke plaatsen en ook vaak in de ondergroei van aanplantingen met Populier-soorten Populus species.  De stengels zijn bezet met stugge borstelharen.

In juli en augustus bloeit deze soort met witte bloemen die in hoofdjes staan. De vruchten zijn dopvruchten.