Kleine Kamervlieg

Fannia canicularis
De Kleine Kamervlieg Fannia canicularis, ook Kamervlieg genoemd, is een vlieg met een lengte tot 7 mm. Deze vlieg danst vaak rond lampen. Op boerderijen komt deze vlieg vooral voor in varkensstallen, vooral als er vloeibare mest in de mestputten zit. Hij komt niet zoveel op etenswaren als de Huisvlieg Musca domestica. Deze vlieg steekt niet.

Deze soort, die behoort tot de echte vliegen (Muscidae), is zeer algemeen van in het voorjaar tot in de winter.
Deze vlieg kan allerlei ziektekiemen overbrengen, maar geeft als broedplaats de voorkeur aan rottend plantaardig materiaal. Doordat in steden eerder rottend plantaardig materiaal dan mest is te vinden, is deze vlieg in stedelijke gebieden de meest algemene soort.

Het is een kosmopoliet. De larven hebben een typisch gesegmenteerd stekelig uitzicht.