Kleine Keverdoder

Tiphia minuta
De Kleine Keverdoder Tiphia minuta  is een parasitaire zwarte wesp met een lengte van 4 tot 6,5 mm. Het vrouwtje is herkenbaar aan het grote stigma in de voorvleugels.

Deze wesp komt van half mei tot half augustus voor op warme, zonnige plaatsen, zoals duinen, stuifzanden en dijken. De wesp is vaak te vinden op schermbloemigen en Gewoon Duizendblad Achillea millefolium.  

De larven zijn parasitoïden van de larven van bloemenkevers.

Als waarschijnlijke gastheer is de Gele Bloemenkever Cteniopus flavus gekend. De larven van deze kever leven ondergronds van plantenwortels.