Kleine Langlijf

Sphaerophoria rueppelli
De Kleine Langlijf Sphaerophoria rueppelli is een zweefvlieg met een relatief kort achterlijf met oranje banden. De vlieg meet 5 tot 8 mm.

Het is een vrij zeldzame zweefvlieg die van half april tot eind oktober voorkomt op ruderale terreinen en akkers met een pioniervegetatie.

De larven voeden zich met bladluizen op verschillende planten (Ganzenvoet, Kool, Melkdistel) en hebben een facultatieve diapauze. De verpopping vindt plaats op de plant.