Kleine Lisdodde

Typha angustifolia
De Kleine Lisdodde Typha angustifolia heeft van juni tot augustus bloeiende kolven of aren. De mannelijke aar staat minstens 2 cm boven de vrouwelijke, sigaarvormige aar.  

De bladeren zijn lijnvormig. De bladeren en de bloeistengel zijn smaller dan bij de Grote Lisdodde Typha latifolia. Deze plant heeft een wortelstok. De vruchten zijn nootjes.

Deze plant komt voor in oevers van met name grote wateren, op drijftillen en in rietlanden, op een natte, vrij voedselrijke bodem of in vrij voedselrijk water, dat zowel zoet als brak mag zijn.

Op afgestorven exemplaren van de Kleine Lisdodde komen de zakjeszwammen Breedsporig Lisdoddevulkaantje Phaeosphaeria typharum en Lisdoddemuurspoorbolletje Pyrenophora typhicola voor.