Kleine Majer

Amaranthus lividus
De Kleine Majer Amaranthus lividus komt verwilderd voor op bouwland en zandige rivieroevers.

De soort komt uit het Middellandse Zeegebied en is ingeburgerd bij ons.