Kleine Plevier

Charadrius dubius
De Kleine Plevier Charadrius dubius is een vogel van amper 15 cm groot. Hij heeft een zwarte borstband, een zwart masker, een bruine rug, geen vleugelstreep en een donkere snavel.

Deze vogel kwam oorspronkelijk voor op zand- en grindbanken in rivieren, maar hij is nu vooral te vinden in zand- en grindgroeven, op puinstortplaatsen en op industrieterreinen, maar altijd in de buurt van water.

Deze vogel veroverde dus een nieuw soort biotoop. Nog slechts 10 % leeft nog in rivieren en beken. De reden dient waarschijnlijk gezocht te worden bij de talrijke milieuverstoringen en beekreguleringen die we de laatste 50 jaar kenden.     

Hij doet vaak aan het zogenaamde “wormtrappen”: met een snel pootgetrappel beklopt hij de bodem, waardoor wormen te voorschijn komen.

De vogel broedt twee keer per jaar in mei-juni. Het nest is een spaarzaam met gras bekleed ondiep kuiltje.

Het vrouwtje legt 4 eieren. Het mannetje en het vrouwtje wisselen af bij het broeden. Beiden verzorgen de jongen.
Het vogeltje kan bij ons worden gezien van april tot september.