Kleine Vijverloper

Hydrometra gracilenta
De Kleine Vijverloper Hydrometra gracilenta is een waterwants die voorkomt op stilstaande en langzaam stromende waterlopen.

Deze soort jaagt op het wateroppervlak op kleine insecten en muggenlarven. De eieren worden aan land- en moerasplanten gekleefd. Deze wants overwintert meestal in een schuilplaats op het land.