Kleine Vliegenvanger

Ficedula parva
De Kleine Vliegenvanger Ficedula parva is overwegend bruin gekleurd, met witachtige onderdelen en een opvallend zwart-witte staart. Het volwassen mannetje heeft een oranjerode kin en keel.

Deze vogel broedt vooral in Oost-Europa en Rusland in verschillende bostypes, meestal in bossen met een rijke ondergroei en nabij het water. De soort heeft een voorkeur voor loofbos, maar het nest kan zich ook in een gemengd bos bevinden.
De vogel overwintert in Pakistan, India en tropisch Afrika.

Het is in Vlaanderen een vrijwel jaarlijkse doortrekker. De soort breidt het broedgebied langzaam uit in westelijke richting, waardoor een toekomstig broedgeval in Vlaanderen verwacht kan worden (2020).