Kleine Zilverreiger

Egretta garzetta
De Kleine Zilverreiger Egretta garzetta is een zeldzame broedvogel bij ons. Hij heeft een voorkeur voor ondiepe meren, rivieren, plassen en poelen, of zoute en brakke wateren, doorgaans met weinig begroeiing.  

Deze witte reiger heeft in het zomerkleed een kuif van afhangende veren. Het is een middelgrote, volledig witte, slanke reiger met een smalle zwartachtige snavel, zwarte poten en kenmerkende heldergele tenen.

Het nest wordt gebouwd in boomkruinen en struiken. In onverstoorde gebieden worden ook grondnesten gebouwd.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit vis, amfibieën en insecten, die al wadend door ondiep water worden gevangen.  
In mei-juni legt het vrouwtje 3 tot 5 eieren. Beide ouders broeden en voederen de nestjongen.

Het is een Zuid-Europese soort die de laatste jaren sterk naar het noorden is opgerukt. De relatief zachte winters sinds de jaren 1990 hebben daartoe zeker bijgedragen. In het Zwin heeft zich al een kleine kolonie gevestigd. In het binnenland zijn er ook reeds enkele broedgevallen bekend, maar is deze soort nog een regelmatige doortrekker met af en toe een exemplaar dat overzomert of hier de winter doorbrengt. Normaal gezien overwintert deze soort in het Middellandse Zeegebied en tropisch Afrika.