Kleinoogzweeppalpspin

Mastigusa ariëtina
De Kleinoogzweeppalpspin  Mastigusa ariëtina is een spin die voorkomt in mierennesten (Lasius-soorten).

De spin leeft in schrale heide- en duingebieden. In Vlaanderen is de soort gekend van de Kalmthoutse Heide en de kustduinen.