Klimopereprijs

Veronica hederifolia
De Klimopereprijs Veronica hederifolia is een zeer algemene plant die we onder meer aantreffen tussen gras, in heggen en in wegbermen. De soort gedijt vooral op een droge, voedselrijke grond.

Deze plant wordt 5 tot 40 cm hoog en bloeit van maart tot mei met kleine, lila tot lichtblauwe, enkele bloemen die aan een lange steel staan. De kelkbladeren zijn behaard en hartvormig. De stengel is liggend en kan tot 30cm lang worden.  
De klimopachtige, grijzige bladeren zijn 3- tot 7-lobbig met een grote middenlob.

De doosvruchten zijn ingesnoerd en tellen 4 lobben.

Deze plant sterft reeds in de zomer af.