Klompvoetje

Pyrophaena granditarsa
Het Klompvoetje Pyrophaena granditarsa is een zweefvlieg met een lengte van 8 tot 11 mm. Het achterlijf is grotendeels rood gekleurd. Het mannetje heeft een kenmerkend uitgroeisel op het eerste tarslid van de voorpoot. Het vrouwtje heeft in het rood op rugplaatjes 2 en 3 kleine zwarte zijvlekjes.

Op het zwart rugplaatje 5 heeft het vrouwtje rode zijvlekjes.

Deze zweefvlieg komt van begin mei tot eind september voor in natte tot vochtige, open biotopen. Deze vlieg kan worden gezien in moerassen, oevervegetaties en vochtige graslanden.

Zowel het mannetje als het vrouwtje kan op bloemen worden gezien.

De larven ontwikkelen zich in vochtige graslanden. Ze overwinteren als volgroeide larve.