Knikkende Distel

Carduus nutans
De Knikkende Distel Carduus nutans groeit op een voedselrijke, stikstofrijke en kalkhoudende bodem, vooral in de duinen.

De plant bloeit van juni tot september met paarsachtige bloemen, die in knikkende hoofdjes van 3 tot 6 cm breed staan.

Het is niet zelden de hoogste plant in schrale, maar overbegraasde weilanden. Deze plant wordt door vee niet gegeten.