Knobbeldijplatbek

Pipiza austriaca
De Knobbeldijplatbek Pipiza austriaca is een grote donkere zweefvlieg met een lengte van 8 tot 10 mm. Deze zweefvlieg heeft korte, brede, derde antenneleden, een duidelijke vlek in de vleugels die aan de kant van de vleugeltoppen niet scherp begrensd is en een knobbel onderaan het knotsvormig uiteinde van de achterdijen. Het achterlijf is overwegend licht behaard en zwart gekleurd of met kleine vlekjes op het tweede rugplaatje.

Deze soort vliegt van begin mei tot half september in loofbossen en op kalkgraslanden, vooral op de overgangen van bos naar grasland.

De zweefvlieg bezoekt verschillende bloemen, vaak schermbloemigen.

De larven voeden zich met wolluizen en bladluizen.