Knopbies

Schoenus nigricans
De Knopbies Schoenus nigricans komt voor in natte, kalkhoudende duinvalleien, voedselarme, kalkrijke, basische laagveenmoerassen en op enkele plaatsen in schrale graslanden met invloed van kalkrijk kwelwater. Vermesting vormt een bedreiging voor deze plant.

Deze plant bloeit van mei tot juli met bruine of groene grasbloemen, die in een kleine, min of meer bolvormige bloeiwijze staan. De bladeren zijn lijnvormig tot lintvormig.

De Knopbies vormt dikke, grote pollen waarin ook veel dode stengels blijven zitten.