Knotszweefvlieg

Doros profuges
De Knotszweefvlieg Doros profuges is een grote zweefvlieg (14 tot 16 mm) met zwart-gele kleuren en een knotsvormig achterlijf. De borststukrug is zwart met felgele biezen. Het achterlijf heeft brede vlekken op rugplaatje 2 en smalle banden op de voorranden van rugplaatjes 3-4 en op de achterrand van rugplaatje 4. De vleugelvoorrand is verdonkerd.

Deze zweefvlieg vliegt in één generatie van half mei tot half juli in bosranden en tussen struiken op arme zandgronden, vooral in de overgangen tussen heide en (loof)bossen.

Deze warmteminnende soort vliegt op de bloemen van onder meer Hazelaar Corylus avellana, Meidoorn Crataegus species en Sporkehout Rhamnus frangula.

De larven leven waarschijnlijk in de nesten van mieren, zoals deze van de Glanzende Houtmier Lasius fuliginosus.