Knuttendoder

Crossocerus nigritus
De Knuttendoder Crossocerus nigritus is een bijna volledig zwarte wesp. De antenneschacht van het vrouwtje is volledig zwart of zwart met een gele lengtestreep. Het mannetje heeft geen gele vlekken op het kopschild. De zweefvlieg meet 5,5 tot 8 mm.

Deze vrij algemene wesp vliegt van begin mei tot begin oktober in bosranden, op braakliggende terreinen, in parken en in tuinen, ook in stedelijk gebied.

De wesp nestelt in stengels, in dood hout en vraatgangen van boktorren en snuitkevers. De nestgangen zijn vaak sterk vertakt. Er zijn tot 11 broedcellen per nest.

Als prooien worden vooral knutjes, paddenstoelmuggen, dansvliegen, langpootvliegen, halmvliegen en bochelvliegen aangevoerd.

Als parasiet bij deze wesp treedt de bronswesp Diomerus armatus op.