Koffieboonspin

Steatoda bipunctata
De Koffieboonspin Steatoda bipunctata is een spin die onder boomschors voorkomt, maar nog het meest in gebouwen en op puinstortplaatsen. Deze spin meet 4 tot 7 mm. De spin heeft een donkerbruin tot zwart kop-borststuk. Het achterlijf is wit met een grijzige tekening en 2 brede banden. De poten zijn relatief kort. De spin behoort tot de kogelspinnen.

Deze spin bouwt een spinselmat met watachtige vlokken in het web.