Kogelbies

Scirpus holoschoenus
De Kogelbies Scirpus holoschoenus is een plantje, waarbij de aartjes in één of meer bolvormige hoofdjes staan.