Kokkel

Cerastoderma edule
De Kokkel Cerastoderma edule is een tweekleppig weekdier dat behoort tot de hartschelpen. Hij leeft ingegraven in zand of slib, juist onder de laagwaterlijn. Hij meet tot 5 cm. De schelp is wit tot bruinachtig en heeft tot 28 ribben. Het is een van onze algemeenste schelpen, waarvan er veel schelpen op het strand zijn te vinden.

Kokkels vormen het basisvoedsel voor veel andere dieren, zoals de Scholekster Haematopus ostralegus en de Kanoet Calidris canutus. Kokkels zijn door de mechanische schelpdiervisserij sterk afgenomen. Het duurt 4 tot 5 jaar voor een kokkel volwassen is en interessant is voor de vogels.

De geïndustrialiseerde schelpdiervisserij woelt de bodem om op zoek naar kokkels. Kokkelvissers met schepen voorzien van messen trekken banen door de waterbodem. Daarbij worden zeeplanten en dieren gevangen of vernietigd. Wat rest is een kale zandplaat. Voor het bemachtigen ervan gebruiken kokkelvissers hydraulische zuigkorren die de bodem eerst loswoelen met een waterstraal. Vervolgens gaat er een mes van ongeveer een meter breed tot drie centimeter dik door de bodem. De zeef achter de korren houdt de Kokkels dikker dan 5 mm en langer dan 23 mm tegen, en een stofzuiger brengt ze aan boord van het schip. De brede bouw en het grote drijfvermogen van het schip zorgen voor een diepgang van slechts 50 cm, waardoor de kokkelschepen bij hoogwater vrijwel overal kunnen komen.

De immense stofzuigers verwoesten de bodemflora- en fauna. Planten zoals onder meer Zeegras Zostera species worden grotendeels vernield door deze kokkelvisserij.