Kool

Brassica oleracea
De Kool Brassica oleracea wordt in verschillende cultuurvormen gekweekt. Al deze vormen verwilderen vaak. Het is de stamplant van de meeste eetbare Kool-soorten. Soorten als bijvoorbeeld Koolrabi en Groene Kool zijn kruisingen van de Kool met een nauwverwante soort uit het Middellandse Zeegebied.

Ook de Kool zelf is oorspronkelijk afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, maar reeds langs ingeburgerd bij ons. De plant draagt van mei tot september gele bloemen in trossen. De vruchten zijn hauwvruchten.

Deze plant is één van de waardplanten van de vlinders Doodshoofdvlinder Acherontia atropos en Kooluil Mamestra brassicae.