Koollangpootmug

Tipula oleracea
De Koollangpootmug Tipula oleracea kan tot 5 cm lang worden. Het is een grote, grijsbruine soort met een bruin vleugelstigma en nauwelijks getekende vleugels.

Deze mug heeft slechts één paar vleugels. De achtervleugels zijn vergroeid tot een soort haltertjes, trommelstokachtige orgaantjes aan weerszijden van het lichaam die als evenwichtsorgaan dienen gedurende de vlucht.

Deze mug heeft zeer lange, spinachtige poten. We vinden deze mug van april tot oktober algemeen op open terreinen en grasvelden.

Het vrouwtje heeft een spits toelopend achterlijf met een scherpe legboor. Met deze legboor worden de eitjes loodrecht in de grond “geprikt”. De legboor is geen angel. Het vrouwtje kan dus niet steken.  

De larve (emelt) is grijs en leeft van planten, zoals plantenwortels en gras. Achteraan het achterlijf heeft de larve ademhalingsopeningen (trachee-openingen). Er zijn 2 generaties per jaar.  

De Koollangpootmug is voor de mens totaal ongevaarlijk. Veel van deze dieren worden uit onwetendheid door de mens gedood. Het dier wordt aangetrokken door licht en komt dus gemakkelijk woningen binnen.