Koolstofmonoxide

Koolstofmonoxide of koolmonoxide is een zeer licht ontvlambare stof, die schadelijk is met gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling via inademing. Deze stof kan het ongeboren kind schaden.

Koolstofmonoxide is één van de stoffen die de vorming van ozon bevorderen.