Koprus

Juncus capitatus




De Koprus Juncus capitatus gedijt op tijdelijk droogvallende zandgrond.

Het is een soort die groeit in beekdalen en vochtige open zand- en heidegrond. Ook op afgeplagde terreinen, door vee vertrapte terreinen en in drooggevallen sloten en greppels komt deze plant voor.

Sinds 1949 werd deze plant als verdwenen beschouwd in Vlaanderen, tot men in 2009 honderden exemplaren van deze plant in het door Natuurpunt beheerde natuurgebied Dassenaarde te Molenstede ontdekte. De plant verdwijnt onmiddellijk bij een milieuverstoring zoals bijvoorbeeld vervuiling, verzuring of vermesting.

Doordat een eeuwenoud ven werd hersteld door de vermeste grond af te graven zijn zaden, die blijkbaar tientallen jaren in de grond konden overleven, terug ontkiemd.

Ook in Nederland is het een zeer zeldzame plant die vooral voorkomt in het zuidoosten van het land.