Korrelige Taaiplaat

Neolentinus cyathiformis
De Korrelige Taaiplaat Neolentinus cyathiformis komt als een saprotrofe soort voor op stammen van loofhout. Hij veroorzaakt wit-rot op loofbomen (vooral Populier-soorten maar ook Wilg-, Eik- en Berk-soorten en Beuk).

De zwam wordt vaak gevonden op dood hout van complete Populierenstammen.

Mogelijks is hij ook parasitair op stammen.

Hij komt voor in loofbossen, stadsparken, plantsoenen, boomgaarden en kerkhoven.