Korte Glimmer

Amara curta
De Korte Glimmer Amara curta is een zeldzame loopkever.

Deze langvleugelige (macroptere) soort meet gemiddeld 6,8 mm.

De kever bewoont open terreinen, op een zandige, stenige of kalkrijke bodem met een spaarzame vegetatie, zoals droge, schrale graslanden. Hij komt vaak voor in grindgroeves en op naar het zuiden gerichte zandheuvels.