Kortsprietkorsetzweefvlieg

Neoascia geniculata
De Kortsprietkorsetzweefvlieg Neoascia geniculata is een zweefvlieg met een lengte van 4 à 5 mm. Deze vlieg heeft heldere vleugels. Het mannetje heeft een licht bandje op het derde rugplaatje; het vrouwtje is zwart.

Het is een zeldzame zweefvlieg die van begin april tot eind september lokaal wel talrijk kan voorkomen in moerassen met een begroeiing van Kalmoes Acorus calamus, Gele Lis Iris pseudacorus en Watermunt Mentha aquatica.

Deze zweefvlieg vliegt vaak boven modderige plekken. Mannetjes en vrouwtjes bezoeken graag Boterbloem-soorten
Ranunculus species en Pinksterbloem Cardamine pratensis.